Sản phẩm: Bộ lục giác bi 9 cây hệ m, 1.5mm – 10mm
Hãng sản xuất: STANLEY